Vrij podium

  • 743

Wat als de zon Schijnt

Wat als de zon Schijnt
Je lach Verschijnt
Je hart
Deint
Je ogen
Zacht
Je lichaam Verwarmt
Zo rust je Wezen
Jezelf bewezen

  • 741

Vergeet de gedachte

Vergeet de gedachte
Omhels het Zijn
Wees het nu
Geniet het ik
Verlaat de zin
Het Woord
Ben Ik
Het Licht verdraagt
De Ziel waakt
Eindig
Nu

Stefan Lemmens

  • 739

Stilte

Langzaam waart het Leven
De late sluier je ogen heen
Ver voorbij de eindert
Bezongen lijdzaam mijmert
Ontstaan het kindsverdriet
Zoekend verweven levenslied
De tijd verborgen haar wens
Licht eens rond de spinnengrens
De avond nu ontsnapt haar taal
Schimmers dansen wijs grijsvaal
Dicht gekomen pranawezen
Adem Dank gegeven

Stefan Lemmens juni 2016

  • 737

“Bladvulling”

Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt.
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.

C.S. Adama van Scheltema.

Facebook