Stilte

Langzaam waart het Leven
De late sluier je ogen heen
Ver voorbij de eindert
Bezongen lijdzaam mijmert
Ontstaan het kindsverdriet
Zoekend verweven levenslied
De tijd verborgen haar wens
Licht eens rond de spinnengrens
De avond nu ontsnapt haar taal
Schimmers dansen wijs grijsvaal
Dicht gekomen pranawezen
Adem Dank gegeven

Stefan Lemmens juni 2016

Facebook