Wat is Yoga

Globale KIJK OP YOGA!

Yoga, een universele ervaringswetenschap, kan door iedereen beoefend worden, onafhankelijk van zijn sociale of spirituele achtergrond. Yoga is een levensleer en levenswijze die alle aspecten van het leven (ethische, fysieke, geestelijke en spirituele) omvat. Yoga maakt het mogelijk om de diepte van ons wezen te leren kennen en beleven. De beoefening ervan verhoogt de levenskwaliteit op alle vlakken van zowel de beoefenaar als die van zijn omgeving. Yoga is duizenden jaren oud. Als systeem en levensleer werd hij te boek gesteld in de Yoga Sûtra’s van Patañjali, evenals in andere belangrijke werken zoals de Bhagavad Gîtâ.

Yoga, een universele ervaringswetenschap, kan door iedereen beoefend worden, onafhankelijk van zijn sociale of spirituele achtergrond. Yoga is een levensleer en levenswijze die alle aspecten van het leven (ethische, fysieke, geestelijke en spirituele) omvat. Yoga maakt het mogelijk om de diepte van ons wezen te leren kennen en beleven. De beoefening ervan verhoogt de levenskwaliteit op alle vlakken van zowel de beoefenaar als die van zijn omgeving. Yoga is duizenden jaren oud. Als systeem en levensleer werd hij te boek gesteld in de Yoga Sûtra’s van Patañjali, evenals in andere belangrijke werken zoals de Bhagavad Gîtâ.

WAT IS YOGA?

Yoga is een eeuwenoude ervaringswetenschap afkomstig uit India.
Yoga is géén godsdienst.
Ze verlangt géén onderschrijven van welk dogma, geloof in een profeet of in ‘goddelijk geïnspireerde geschriften’ dan ook.
Je hoeft dus niets ’te geloven’.
Wel belangrijk is een ‘open houding’.
Pas als iets jouw eigen ervaring is geworden, kun je het óók beschouwen als jouw eigen ‘waarheid’, jouw inzicht.

Wat betekent Hatha Yoga?

  • Ha betekent “zon” in het sanskriet, de oude taal uit India.
  • Tha betekent “maan”,
  • Yoga betekent “verbinden”.
  • Hatha yoga staat voor evenwicht van de positieve en de negatieve energieën in het lichaam: positief en negatief in de zin van yin en yang, actie en rust, donker en licht. Beide zijn nodig om je lichaam, ziel en geest optimaal te laten functioneren. Het evenwicht hierin is belangrijk.

Hatha Yoga

  • Hatha-yoga is de “zon-maan-yoga” of yoga van de kracht en ze is een latere ontwikkeling dan de raya-yoga.
    Zon en maan duiden op het tot harmonie brengen van de mannelijke en vrouwelijke, positieve en negatieve stroming van de ademhaling.
  • De beheersing van de ademhaling is de kern van deze yoga.
  • Hatha yoga bestaat uit houdingen en oefeningen waarbij alle spieren in het lichaam gebruikt worden. De oefeningen zijn erop gericht je bewust te maken van de spanning in het lichaam.

Spanning maakt de spieren kort en stijf, waardoor je belemmerd wordt bij het maken van bewegingen. Ook wordt daardoor de doorbloeding in spieren en organen minder. Uiteindelijk zorgt deze verstijving voor allerlei klachten: nek-, schouder- en rugklachten, concentratie- en ademhalingsproblemen maar ook voor stress gerelateerde klachten zoals angst, depressive, fibromyalgia, burn out, chronisch vermoeidheidssyndroom en psychische trauma’s allerhande.

Facebook